Perhe ulkoilemassa yhdessä

Miten perheet viettävät vapaa-aikaa arkisin ja mikä siinä on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana?

Perheiden vapaa-ajan vietto on viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana kokenut muutoksia lähinnä teknologian kehittymisen ja harrastusmahdollisuuksien lisääntymisen ansiosta. Väestöliiton 2012 julkaiseman tutkimuksen mukaan työaikojen epäsäännöllisyys, palveluiden ja kaupan aukioloaikojen pidentyminen ja lasten harrastusten monipuolistuminen ovat myös muokanneet niin arkea kuin pyhiä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana teknologinen kehitys on vain jatkanut kulkuaan, nykyaikana vanhemmilla on myös mahdollisuus hoitaa työasioitaan kotoa käsin, mikä voi vaikuttaa perheen yhteiseen aikaan vapaa-ajan ja työajan sulautuessa melkein huomaamatta toisiinsa.

Älylaitteiden lisääntyminen näkyy myös lasten vapaa-ajanvietossa yhä useamman heistä tavatessa ystäviä internetin kautta, ja sosiaalisen elämän siirtyessä verkon välityksellä kehittyväksi. Vaikka teknologia ja sosiaalinen media auttavat tavoittamaan kauempanakin asuvia ihmisiä ja luovat mahdollisuuksia löytää ryhmiä, joita ei välttämättä olisi mahdollista muodostaa sosiaalisen median ulkopuolella, toimivat erilaiset viestimet myös ihmisiä erottavana tekijänä. Ajan kuluessa älylaitetta selaillen voi sekä nuori että aikuinen käyttäjä unohtaa laitteen ulkopuolella olevan maailman, ja keskittää vapaa-aikansa tietyllä tavalla yksinäisempään median kulutukseen.

TV:tä vai suoratoistopalveluita?

Kaikki tämä näkyy myös perhe-elämässä. Aiemmin perheitä yhteen tuovan television väistyessä suoratoistopalveluiden tieltä myös perheiden yhteinen mediankulutus on laskenut. Enää ei ole tarpeen olla tiettyyn aikaan paikalla television ääressä, vaan sarjat ja elokuvat ovat saatavilla missä ja milloin vain, eikä esimerkiksi elokuvan katselu välttämättä ole enää samanlainen yhdessä toteutettu kokemus kuin aiemmin. On kuitenkin epäreilua väittää, että teknologian kehittyminen toimisi ainoastaan perheitä erottavana voimana.

Pelaamassa Playstationia

Vaikka esimerkiksi erilaisia konsolipelejä suunnataan yhä nuoremmille käyttäjille, on vanhemmilla mahdollisuus osallistua lastensa pelaamiseen, ja yhteinen pelihetkikin voi toimia perhettä yhteen tuovasti. Lapsen medialukutaidon kehittäminen ja ruutuajan valvominen tulisi olla vanhempien vastuulla, ja tästäkin syystä koko perheen yhteinen mediaan tutustuminen on tärkeää.

Lapsilla paljon uusia harrastuksia

Lasten harrastusmahdollisuuksien lisääntyminen näkyy myös vahvasti perheiden arkirutiineissa. Monet vanhemmat osallistuvat lastensa harrastuksiin kuljettamalla lapsiaan harrastuspaikkoihin, ja esimerkiksi urheilua harrastavan lapsen vanhempien on helppo osallistua lapsensa liikuntaharrastukseen peleihin tai harjoituksiin mukaan tulemalla. Vaikka kyse ei sinänsä ole perheen yhteisesti viettämästä vapaa-ajasta, tuo lasten harrastuksiin osallistuminen vanhemmille keskustelunaiheita ja mahdollisuuksia kannustaa lasta toteuttamaan itseään.

Perheiden yhteiseen arkiseen vapaa-aikaan kuuluu myös kouluikäisten lasten koulutöiden tekeminen, mahdollinen kotitöiden tekeminen yhdessä ja monessa perheessä yhteisesti pidetyt ruokailuhetket. Huolimatta siitä, että nykyihmisellä on enemmän vapaa-aikaa, ja Väestöliitonkin kyselyyn osallistuneista vanhemmista monet kokivat kiireiden vähentyneen, vaikuttavat muutkin tekijät siihen, ovatko perheenjäsenet yhtä aikaa kotona. Perheiden yhteisen vapaa-ajan määrään vaikuttaa esimerkiksi vanhempien työelämän aikataulutus. Vuorotyötä tekevien vanhempien ei ole välttämättä mahdollista viettää yhtä paljon vapaa-aikaa lastensa kanssa kuin säännöllisen aikataulun mukaan kulkevien työssäkäyvien vanhempien.

Isä piirtää tytön kanssa

Sivutoimista lisätuloa harrastuksien kustantamiseen

Myös vanhempien tuloilla on vaikutusta lasten harrastusmahdollisuuksiin ja siihen, miten perheen yhteistä vapaa-aikaa vietetään. Tämän takia monet vanhemmat ovat alkaneet etsimään vaihtoehtoisia lisätulonlähteitä ja miettimään enemmän kuinka tienata rahaa kotona? Yhteisen ajan löytäminen voi siis olla hankalaa, ja Väestöliiton tutkimuksesta ilmeneekin, että perheen yhteiset aktiviteetit koetaan tärkeiksi ja arvokkaiksi juuri siitä syystä. Useimmiten arjessa mahdollisesti vähälle jäävää perheen yhteistä aikaa kompensoidaan myös viikonloppujen tai loma-aikojen viettämisellä yhdessä.

Perheiden arkinen vapaa-aika kenties etsii vielä omanlaistaan tasapainoa. Kymmenenkin vuoden aikana on jo ehtinyt tapahtua monenlaisia muutoksia niin työelämässä kuin vapaa-ajanvietossa. Yhteiskunta on muuttunut monimuotoisemmaksi, eivätkä perheet ja niiden osapuolet enää mahdu tietynlaiseen samaan kaavaan kuin vaikkapa muutama vuosikymmen sitten. Jääkin nähtäväksi, mihin suuntaan perheiden kommunikointi ja yhdessäolo tällä seuraavalla vuosikymmenellä tulee vielä kehittymään. 

Adwords

Nettimainonta voi ärsyttää, joten blokkaa mainokset esimerkiksi AdBlockin avulla. Nettimainonta ei ole aina pelkästään huono asia, sillä mainosten avulla saat tietää alueesi uusista palveluista, ja paljon käyttämiesi yritysten uusista kampanjoista. Netissä on mahdollista mainostaa hyvin kohdennetusti, joten sinulle näytetään juuri sellaisia tuotteita ja palveluita, joita olet viime aikoina tarkastellut. Yritykset käyttävät tätä paljon hyödykseen. Varsinkin Facebookissa tapahtuva mainonta voidaan suunnata hyvin tarkasti. Mainostaja voi esimerkiksi päättää mainoksen näkyvän vain sellaisille ihmisille, jotka ovat hiljattain kihlautuneet. Hiljattain kihlautuneille kannattaa näyttää esimerkiksi hääpukumainoksia. 

Kaikki yritykset eivät osaa mainostaa kohdennetusti

Kaikki yritykset eivät tietenkään osaa mainostaa tarpeeksi kohdennetusti, ja siksi iso osa nettimainontaankin käytetystä rahasta menee hukkaan. Mainostamista ei pitäisi tehdä vain mainostamisen vuoksi, vaan miettien tarkkaan, kenelle tässä ollaan mainostamassa, ja mitä asiakkaan toivotaan ostavan. Mainosten ja kampanjoiden suunnittelussa auttavat tilastot. Yritys voi tarkastaa erilaisista tilastoista, millaisia asiakkaita heidän verkkosivuillaan liikkuu, mitä artikkeleja he lukevat ja millaisia tuotteita tai palveluita he selaavat. Jos yrityksen mainostamisesta vastaa ammattilainen, osaa hän tulkita näitä tilastoja ja luoda niiden pohjalta hyvin suunniteltuja ja suunnattuja mainoskampanjoita.

Facebook kerää meistä tietoja

Facebook on yrityksille erityisen mieluinen markkinointipaikka, sillä Facebookissa saa paljon näkyvyyttä jo parilla eurolla. Facebookin suosion syynä ei ole vain sen edullisuus, vaan sen tehokkuus. Facebook-mainokset voi laittaa näkymään vain tietyn ikäisille ja tietyistä asioista kiinnostuneille, jolloin joka sentti tulee käytettyä hyödyllisesti. Asiantuntijatkaan eivät tiedä, mitä kaikki tietoja Facebook käyttäjistään kerää. Jos haluat, voit ladata kopiot Facebookin sinusta keräämistä tiedoista oman profiilisi asetuksista.

Paketin sisältö voi yllättää. Facebook ottaa talteen puhelinnumerot kaikista kännyköistä, joihin olet ladannut Facebook-sovelluksen. Jos siis olet hukannut vanhan opiskelijakaverisi puhelinnumeron, löytänet sen tätä kautta. Näet myös, keille olet soittanut tai tekstannut viime aikoina – sisältöä ei onneksi ole tallennettu.

Pakettiin on kerätty myös kaikki naamakirjaan lataamasi kuvat ja videot, Facebookin kautta lähettämäsi viestit ja tökkäyshistoriasi. Kaikkien näiden tietojen perusteella Facebook päättelee, millainen sinä olet. Tämä tieto on arvokasta mainostajille, jotka tahtovat mainostensa näkyvän vain ihmisille, jotka kuuluvat yrityksen kohderyhmään. Mainostajat ovat valmiita maksamaan siitä, että saavat käyttää Facebookin keräämiä tietoja. Facebookin käyttäjät ovat puolestaan valmiita antamaan tietonsa markkinavoimien käyttöön siitä ilosta, että Facebook on ilmainen käyttää.

Kuluttajaprofiilisi perustuu muun muassa paikkatietoihisi

Facebook

Facebook kerää kaikenlaista tietoa Facebook-käyttäytymisestäsi, ja luo niiden perusteella sinusta kuluttajaprofiilin. Ikäsi ja sukupuolesi Facebook saa selville jo julkisesta profiilistasi. Lisäksi Facebook ottaa huomioon kaverisi, paikkatietosi, kiinnostuksen kohteesi ja tykkäyksesi. Jos kuulut jonkun tietyn mainostajan kohderyhmään, näet juuri sen mainoksia. Joistakin Facebook-mainoksista käy ilmi, miksi sitä näytetään juuri sinulle. Voi olla, että mainostaja on etsinyt nimenomaan sinun kaltaisiasi korkeakoulutettuja, tai juuri tietyssä osassa Suomea asuvia ihmisiä.

Jos haluat, voit estää kohdennettujen mainosten näkymisen Facebookissa. Olo voi tuntua vainoharhaiselta, jos sinulle aletaan näyttää Balin hotellitarjouksia heti, kun olet etsinyt jotain tietoa tuosta paikasta tai jutellut siitä Messengerissä kaverisi kanssa. Kannattaa silti muistaa, että mainostajia ei kiinnosta kuka sinä olet, vaan ainoastaa se, mikä sinua kiinnostaa – ja miten sinulle saataisiin myytyä lisää sinua kiinnostavia tuotteita ja palveluita.

Saatat yllättyä siitä, miten yksityiskohtaisia tietoja firmat pystyvät sinusta halutessaan haalimaan. On paljon yrityksiä, joita voisivat kiinnostaa sinun Google-hakusi tai se, missä vietät lomasi. Sinusta kerätään tietoa myös bonuskorttiesi välityksellä, sillä ruokakaupat tahtovat näyttää juuri sinulle sopivia mainoksia. Lienet kuullut yhdysvaltalaisesta kauppaketjusta, joka pystyi asiakkaiden ostoksia analysoimalla päättelemään, ketkä olivat raskaana. Näin se pystyi markkinoimaan raskauteen ja vauvoihin liittyviä tuotteita jo ennen, kuin naiset tai heidän läheisensä tiesivät raskaudesta.

Kun S-ryhmä kertoi alkavansa kerätä dataa asiakkaiden ostoksista, aiheutti se suuren vastarinnan, ja S-etukortteja leikattiin kahtia sosiaalisessa mediassa. Ostodatan kerääminen on kuitenkin pikkujuttu siihen verrattuna, mitä kaikkea some meistä kerää. Facebookin lisäksi myös WhatsApp kerää ja välittää tietoja mainostajille, joten yksityisviestit eivät loppujen lopuksi olekaan niin kovin yksityisiä. Ainakin se, kenelle viesti lähtee, saattaa olla jollekin rahanarvoinen tieto.

Covid-19 karanteeni

Moni suomalainenkin on nyt koronan takia karanteenissa. Karanteenissa olevan on vältettävä kontaktia perheen ulkopuolisiin ihmisiin, joten esimerkiksi töihin tai ruokakauppaan meneminen on kiellettyä. Varsinkin vanhusten pärjääminen huolettaa monia. Yli 70-vuotiaita pidetään riskiryhmänä, ja siksi heitä on kehotettu pysymään kotonaan ja välttämään kaikenlaisia ihmiskontakteja erityisen tarkasti. 

Huoli toisista on saanut monet yksityishenkilöt ryhtymään vapaaehtoisiksi auttajiksi. Facebookin naapuriapuryhmissä kuka tahansa voi ilmoittaa voivansa ulkoiluttaa koiraa, hoitaa lapsia tai käydä toisen puolesta kaupassa. Myös yritykset ovat kehitelleet sekä maksullisia että maksuttomia palveluita karanteeniin jääneille ihmisille. 

Ruokakaupat ja jotkut ravintolat palvelevat korona-aikanakin

Kaikkien on pakko syödä, olivatpa he karanteenissa tai ei. Karanteenin aikana ei saa käydä kaupassa, mutta ruokakaupat tarjoavat maksullisia kotiinkuljetuksia. Myös monet ravintolat tuovat ruokaa kotiin pientä maksua vastaan. Vanhusten kannattaa ensin kysyä kunnalta, onko kunta järjestänyt ilmaista kotiinkuljetuspalvelua ikäihmisille. Naapuriapuryhmistäkin voi saada ilmaista apua. Vapaaehtoisia löytyy ainakin Facebookista, mutta myös rappukäytävässä saattaa olla ilmoituksia asiasta. 

Välipalaketju Bär Bär teki historiallisen mainos- ja avustustempauksen tarjoamalla kantakaupungissa asuvilla, karanteeniin jääneille ihmisille ilmaista ruokaa maaliskuun puolivälissä. Karanteenipaketit lähtivät liikkeelle kahtena peräkkäisenä päivänä. 

Ikäihmiset, jotka eivät ole karanteenissa, voivat asioida ruokakaupassa. Monet ruokakaupat ovat varanneet aamun ensimmäisen aukiolotunnin ikäihmisten ja muiden riskiryhmien asioimista varten. Monet K-kaupat ovat varhentaneet aukioloaikojaan tunnilla, jotta voisivat turvata vanhusten kauppareissut mahdollisimman hyvin. Ikäihmiset voivat hakea maitonsa, kahvinsa ja kettukarkkinsa esimerkiksi kello kuuden ja seitsemän välillä aamulla. S-ryhmä on ainakin tässä vaiheessa esittänyt vain toivomuksen, että aamun ensimmäisen aukiolotunnin aikana kaupassa kävisi vain riskiryhmän edustajia. 

Ilmaisia autoja terveydenhoitohenkilökunnalle

Auto

LänsiAuto ja Opel ovat yhteistyössä Enterprise-autovuokraamon kanssa tarjoamassa sata autoa julkisen sektorin terveydenhuollon ammattihenkilöille. Lähihoitajat ja esimerkiksi lääkärit saavat käyttää autoja kuukauden ajan veloituksetta, jotta heidän työmatkansa olisivat mahdollisimman helppoja ja turvallisia.

Pankkiasiointiin joustoa

Koska korona-aika on vienyt monelta työpaikan, tai ainakin pienentänyt tilipussia reilusti, on lyhennysvapaa monen mielessä. Lyhennysvapaa tarkoittaa sitä, että asiakas ei saa ”lomaa” lainanlyhennystensä maksamisesta. Kyseessä ei kuitenkaan ole varsinainen loma, sillä maksuvapaat kuukaudet on suoritettava myöhemmin. Lyhennysvapaankin aikana asiakas maksaa lainastaan korot ja kulut. Jos asiakkaalle myönnetään kuukauden lyhennysvapaa, maksaa hän lainastaan korkoja ja kuluja noin kuukauden verran enemmän, kuin oli ennalta sovittu. Jos lyhennysvapaa kestääkin vuoden, kertyy ylimääräisiä korkoja ja kuluja 12 kuukauden edestä. Jos korkojen ja kulujen osuus on esimerkiksi 50 euroa kuussa, aiheuttaa vuoden lyhennysvapaa noin 600 euron ylimääräiset kulut (12*50=600).

Lyhennysvapaa on kuitenkin paikallaan, jos rahat ovat auttamatta loppumassa. Kolmen kuukauden, puolen vuoden tai vaikkapa vuoden mittaisen lyhennysvapaan aikana asiakas voi lainanlyhennyksistä säästyneillä satasilla maksaa pois kalliimpia pikaluottoja, vuokrarästejä tai muita kuluja. Jotkut ottavat lyhennysvapaata kerätäkseen puskuria tai sijoittaakseen, mutta silloin kannattaa laskea tarkkaan, kannattaako niin tehdä. Lyhennysvapaasta hyötyy lähinnä pankki, joskin se auttaa asiakasta selviämään pahimman yli.

Lyhennysvapaasta pitää normaalisti maksaa käsittelymaksu, mikä on pankin hinnaston mukaisesti esimerkiksi 100 tai jopa 200 euroa. Jos korona on vaikuttanut omaan talouteen ja velanmaksukykyysi, voit hakea lyhennysvapaata pankiltasi ilmaiseksi. Avaa pankin verkkopalvelut ja täytä hakemus, mutta varaudu pitkään käsittelyaikaan. Huomaa, että konttorista haettu lyhennysvapaa saattaa edelleen maksaa, lyhennysvapaata ei myönnetä kaikille asiakkaille, ja että pankki saattaa edellyttää lainalla olevan vakuuksia.

Pankit tarjoavat mahdollisuutta myös muuttaa lainanlyhennyserän suuruutta tai eräpäivää. Tarkasta omasta pankistasi, voitko tehdä asuntolainaasi, remonttilainaasi, autolainaasi tai esimerkiksi opintolainaasi muutoksia ilmaiseksi.

Mitä sinä voit tehdä?

Jos olet terve ja alle 70-vuotias, voit osallistua monin tavoin karanteenissa olevien tai riskiryhmään kuuluvien auttamiseen. Voit ottaa yhteyttä paikkakunnallasi toimiviin avustusjärjestöihin ja seurakuntiin ja kysyä, miten sinä tai yrityksesi voisi auttaa karanteenissa olevia ihmisiä. Voit myös tarkastaa Facebookista, millaisia naapuriapuryhmiä alueellasi on, ja millaista apua siellä etsitään.

Koska kaikki eivät osaa käyttää nettiä, on hyvä idea laittaa paperi-ilmoitus läheisten kerrostalojen rappukäytävien seiniin, ja tarjota siinä esimerkiksi ilmaista kaupassakäyntipalvelua. Ilmoitus kannattaa kirjoittaa myös englanniksi, ja mahdollisuuksien mukaan myös muille kielille, kuten venäjäksi, arabiaksi tai somaliksi.

iPhone ja rahaa

Suomalaisten lempikasinot toimivat nykyään netissä. Internetissä voi pelata koska vain, poistumatta minnekään kotoa tai työpaikalta. Kiireinen kolmikymppinen arvostaa sitä, että hauskanpito on parin painalluksen päässä, eikä sitä varten tarvitse käydä suihkussa, pukeutua, tilata taksia ja maksaa portsarille. Nettikasinot ovat myös muiden ikäryhmien mieleen. Ne houkuttelevat kaikenikäisiä suomalaisia. Aina välillä joku alaikäinenkin haluaa tietää, miltä tuntuu ruletti tai vedonlyönti netissä. Alaikäinen ei pääse nettikasinolle kuin vain väärillä henkilötiedoilla, joiden antaminen on rangaistava teko. Jos alaikäinen jää kiinni, rangaistaan häntä vähintäänkin pelitilin sulkemisella ja voittojen takavarikoimisella. 

Nettikasinot yleistyivät koko 2010-luvun käsi kädessä nettiyhteyksien paranemisen ja älypuhelimien lisääntymisen kanssa. Enää vain harva suomalainen ei tiedä sitä, että netissä voi pelata rahapelejä. Kerrataanpa, mitä muuta minä, sinä ja me kaikki muut suomalaiset olemme oppineet nettikasinoista. 

On vain yksi oikeasti suomalainen nettikasino

Netistä löytää kymmeniä suomenkielisiä nettikasinoita, mitkä kaikki ratsastavat ”suomalaisuudellaan”. Voi olla, että nettikasinolla on suomalaisia omistajia, suomalaisia suunnittelijoita ja suomalaisia asiakaspalvelijoita, mutta ne toimivat silti ulkomailta käsin. Veikkaus pitää hallussaan Suomen rahamarkkinoiden monopolia, joten se on ainoa toimija, mikä saa pyörittää ja mainostaa rahapelejä Suomessa. Kaikki muut suomalaiskasinot kuin Veikkauksen nettikasino on rekisteröity muualle Eurooppaan, ja niillä on sen maan pelilisenssi. 

Ulkomaisilla nettikasinoilla pelaaminen on laillista (vielä)

Suomalainen pelaaja on vapaa valitsemaan, minkä maan nettikasinoilla hän haluaa pelata. Mikään ei estä pelaamasta maltalaisella tai vaikka karibialaisella kasinolla. Muut Pohjoismaat ovat tehneet radikaaleja muutoksia ulkomaisten nettikasinoiden toimintaan. Tanska on estänyt pääsyn monen nettikasinon sivuille, ja Ruotsi verottaa ulkomaisia nettikasinoita. Jos nettikasino ei hanki lupaa toimia Ruotsissa, eivät ruotsalaiset saa pelata sillä. Suomessakin on pohdittu keinoja ulkomaisten nettikasinoiden toiminnan rajoittamiseen tai jopa kieltämiseen, mutta toimenpiteisiin ei ole vielä oikeasti ryhdytty.

Näin varmistat nettikasinovoittojen verovapauden

Niin kauan kun pelaa Veikkauksen tai jonkin muun ETA-alueen maan pelilisenssin saaneella nettikasinolla, ovat voitot verovapaita. On toinenkin syy sille, miksi kannattaa tarkastaa, että nettikasinolla on voimassa oleva pelilisenssi. Lisenssi kertoo siitä, että nettikasino toimii peliviranomaisten valvonnassa, ja sillä pelaaminen on turvallista. Niin henkilötietosi, rahasi kuin pankkitietosi ovat turvassa, jos kasino on saanut lisenssin. Mikäli satut menettämään rahasi, tutki ensin se, oletko rikkonut vahingossa kasinon sääntöjä, ja epäile kasinohuijausta vasta sitten. 

Nettikasinoiden välisestä kilpailusta voi hyötyä 

Uusia nettikasinoita syntyy koko ajan lisää. Ne joutuvat kilpailemaan samoista asiakkaista. Nettikasinoiden on keksittävä aina vain uusia markkinointitemppuja, jotta ne voisivat erottua ja voittaa pelaajat puolelleen. Asiakas hyötyy tästä kilpailusta, sillä nykyään tuskin mikään nettikasino tarjoaa 25 % tai 50 % kasinobonusta. Tervetuliaisbonukset ovat nykyään jopa 500 %. Koska kasinoilla ei ole rahkeita nostaa bonuksia tästä enää paljoakaan, ovat aiempaa asiakasystävällisemmät bonukset hyvä tapa markkinoida tänä päivänä

Nettikasinoilla saa bonusta

Iloinen nainen

Kuten sanottu, uusi asiakas voi saada jopa niin ison tervetuliaisbonuksen, että hänen tekemänsä ensitalletus viisinkertaistetaan. Ilmaisen pelirahan lisäksi asiakkaalle voidaan tarjota ilmaiskierroksia. Jotkut kasinot antavat bonuksia myös vanhoille asiakkailleen. Käytössä saattaa olla myös cashback-bonusjärjestelmä ja/tai kanta-asiakasohjelma. 

Mitä sitovat kierrätysehdot?

Ilmaista pelirahaa sitovat kierrätysehdot, eli rahat on pelattava esimerkiksi 40 kertaa vaikkapa 14 vuorokauden sisällä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että asiakkaan on pelattava 8000 eurolla kahdessa viikossa voidakseen pitää bonuksensa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tiheä pelaaminen suurilla panoksilla ja lyhyen ajan sisällä altistaa peliriippuvuudelle tai ainakin ongelmapelaamiselle. Kasinot on muutenkin suunniteltu erittäin koukuttaviksi, joten ei ihme, että Suomessa on niin paljon peliongelmaisia. 

Jos pelaa kohtuudella, voi välttää pelaamiseen liittyvät ongelmat. Niin kauan kuin pelaamattomuus ei ahdista eikä oma pelaaminen aiheuta talous- tai sosiaalisia ongelmia, voi pelaamista pitää harmittomana hupipelaamisena. 

Rahaa

Lainaa voi hakea monesta eri paikasta. Lainaa voi hakea pankista tai muilta rahoituslaitoksilta, tai esimerkiksi omilta vanhemmilta. Lisäksi on erilaisia toimijoita, mitkä tarjoavat lainaa yrityksille. Luottotiedotonkin voi onnistua saamaan lainan, sillä Takuusäätiö saattaa antaa matalakorkoisen lainan tai ainakin pankkilainan takauksen, minkä avulla maksaa korkeakorkoisemmat velat pois. 

Velka on veli otettaessa, mutta veljenpoika maksettaessa. Tämä vanha viisaus kertoo siitä, miten helppoa laina on ottaa, mutta miten ikävältä sen maksaminen tuntuu. Lainaa ei kannata koskaan ottaa hetken mielijohteesta vaan vasta, kun on ensin arvioinut oman taloustilanteensa ja maksukykynsä. Näin lainan takaisinmaksu ei aiheuta ylipääsemättömiä ongelmia, eivätkä omat luottotiedot ole vaarassa. 

Vastuuton lainanotto johtaa velkavankeuteen 

Joillain ihmisillä on tapana haluta jatkuvasti uusia vaatteita, autoja ja lomamatkoja – jopa silloin, kun heillä ei olisi siihen varaa. Lainanottamisessa ei ole sinänsä mitään pahaa, mutta kaikista hulvattomimmilla lainanottajilla on tapana ottaa aina vain uusia korkeakorkoisia luottoja, joilla maksaa vanhojen pikalainojen lyhennykset sekä viimeisimmät heräteostokset. Vastuuton lainanotto voi johtaa velkavankeuteen, jolloin kaikki tulot menevät velkojen lyhennykseen. Koska jollain pitäisi elääkin, loppuvat rahat kesken, ja silloin tapahtuu ikäviä. Jos ei maksa vuokraansa, saa häädön. Mikäli laskutkin jäävät maksamatta, on luvassa maksuhäiriömerkintä ja lopulta ulosoton asiakkuus. Jos menettää luottotietonsa, voi se vaikeuttaa niin uuden vuokra-asunnon, kotivakuutuksen, työpaikan kuin jopa kirjastokortin saamista. 

Velanotto on vastuullista silloin, kun lainaa on harkittu ja oma maksukyky varmistettu. Jokaisen lainanottajan kannattaa muistaa, että lainasta tulee maksaa korkoa ja kuukausittaisia kuluja. Rahojen pitää riittää lainan lyhennyksiin, korkoihin ja kuluihin myös sellaisina aikoina, kun maksettavana on muitakin isoja laskuja. Asuntolainan hakijan kannattaa huomata, että asuntolainojen korot tulevat nousemaan lähitulevaisuudessa, ja se saattaa vaikuttaa lainan kuukausierään paljonkin.

Jos joutuu jatkuvasti ottamaan lainaa maksaakseen normaalit kulunsa, kertoo se siitä, että oma talous on kestämättömällä pohjalla. Jos tuloja ei ole mahdollista saada lisää, on menoja pienennettävä vaikka väkisin. 

Kaikkein vaarallisinta on ottaa kallista lainaa maksaakseen vanhojen lainojen kuukausierät. Vain yhdessä tapauksessa kannattaa ottaa lainaa muiden lainojen maksamiseen, ja se on lainojen yhdistelylaina. Jos löydät edullisen lainan, ota sitä niin paljon kuin mahdollista, ja maksa sillä kalliit kulutusluotot, osamaksusopimukset ja pikalainat. Kun maksat korkoja ja kuluja vain yhdestä isosta ja edullisesta lainasta, säästät kuussa kymmeniä euroja – tilanteestasi riippuen ehkä jopa toista sataa.  

Miksi lainat kannattaa kilpailuttaa?

Asteikko

Lainaa ei ole vaikeata löytää, mutta edullinen laina voi olla kiven alla. Jos tartut ensimmäiseen saamaasi lainatarjoukseen, et välttämättä saa edullista lainaa, vaan joudut maksamaan korkeita kuluja sekä kallista korkoa. Kilpailuta kaikki lainat, niin selviät mahdollisimman edullisesti. Myös pankkilainat, kuten luottokortit ja asuntolainat, kannattaa kilpailuttaa. Mitä isompi lainasumma, sitä enemmän säästät valitsemalla edullisemman koron.

Lainoja kilpailuttaessa kannattaa huomioida myös se, voitko tehdä lainaan ylimääräisiä lyhennyksiä ilman, että siitä veloitetaan erikseen. Ylimääräisten lyhennysten avulla lyhennät laina-aikaa ja pienennät lainasta syntyviä kustannuksia. 

Miten lainat kilpailutetaan?

Pyydä lainasta tarjous mahdollisimman monelta pankilta tai rahoituslaitokselta – näin teet lainavertailua. Vakuudellinen pankkilaina on lähes aina se edullisin laina, mutta jos et voi sellaista saada, vieraile Internetissä toimivilla lainojen kilpailutussivustoilla. Yhden lainahakemuksen jälkeen saat lainatarjouksia lukuisilta rahoituslaitoksilta. Valitse rahoituslaitos, minkä todellinen vuosikorko on halvin, ja millä on joustavat lainaehdot. 

Kannattaa kilpailuttaa jo olemassa olevatkin lainat. Katso vaikka kerran vuodessa, tarjoaisiko jokin muu rahoituslaitos edullisempaa lainaa, millä maksaa pois vanha laina (tai lainat). Jos tilanteesi muuttuu ja voit saada pankista vakuudellista lainaa, käy kysymässä, voisitko maksaa vakuudettomat luotot pois pankkilainalla. Joissain tapauksissa kannattaa ottaa jopa taloyhtiön laina omiin nimiin, eli maksaa se pois pankkilainalla.

Lainoja kilpailuttaessasi huomaat, että rahoituslaitosten välillä on suuria eroja. Paras laina on koroton ja kuluton ensilaina, mutta sen kanssa kannattaa olla tarkkana. Vaikka saisitkin ensimmäisen pikalainan kahdeksi viikoksi ilman korkoja ja kuluja, varmista, että saat sen maksettua ilmaisen ajan sisällä. Jos laina jääkin maksamatta, voi se osoittautua hyvin kalliiksi. Edes ilmaista lainaa ei kannata ottaa ilman tarkkaa harkintaa!

Rahan säästäminen

Haluatko säästää rahaa? Siinä tapauksessa meillä on antaa sinulle kaksi vinkkiä, eli karsi ja kilpailuta. Karsiminen tarkoittaa sitä, että irtisanoo kaikki sopimukset, joita ilmankin voi pärjätä – esimerkiksi kuntosalijäsenyyden tai lehtitilauksen. Jopa nettiliittymän voi irtisanoa, jos pääsee työpaikalla tai kirjastossa käyttämään nettiä ilmaiseksi. Karsiminen tarkoittaa myös turhien tavaroiden karsimista, jolloin saattaa pystyä muuttamaan pienempään asuntoon. 17–27-neliöiset minikodit ovatkin kova sana tänä päivänä.

Kaikkea ei voi karsia pois elämästä. Jossain on pakko asua, ja asuntoon tarvitaan sähköt sekä kotivakuutus. Joka päivä on pakko syödä jotain, eikä ilmastossamme pärjää ilman vaatteita. Töihin pääseminen saattaa edellyttää oman auton hankkimista, ja lomilla on kiva käydä reissussa – edes naapurikaupungin kylpylähotellissa. Niin ruokaostokset, vakuutukset kuin esimerkiksi polttoaineen hinnan voi kilpailuttaa netissä. Ota avuksi erilaiset hintaoppaat ja hintavertailusivustot, niin säästät rahaa joka päivä!

Ruokaostokset 

Ruoka kannattaa ostaa joko Lidlistä tai Prismasta, sillä ne ovat Suomen halvimmat ruokakaupat. Jos  Prismaan on pitkä matka etkä omista autoa, tarkasta, tarjoaako lähin Prismasi kotiinkuljetusta alueellesi – vaikka joutuisit maksamaan kotiinkuljetuksesta, saatat silti säästää rahaa. Tilaa kerralla paljon kuiva-aineita ja muita hyvin säilyviä elintarvikkeita, ja pakasta kaikki mitä voit. 

Prisma

Jos paikkakunnallasi on etninen ruokakauppa, saat sieltä halvalla papuja, riisiä ja mausteita. Prisman Foodie-sovelluksesta voit tarkastaa, kannattaako pippuri tai teepaketti ostaa paikan päältä, vai jättää se Prisma-matkaa varten. 

Tutki säännöllisesti myös hävikkiruokakauppa Matsmartin sekä Fiksuruoan valikoimat. Jos käy hyvä tuuri, saat juhliin tarvitsemasi naposteltavat tai ruokakaapista loppuneet pähkinät jopa 90 prosentin alennuksella. Kotiinkuljetus on ilmainen, kun tilaat tarpeeksi paljon kerralla. Jotkut ostavat lähes kaiken hävikkiruokakaupoista, ja hakevat kivijalkaputiikeista vain maidon. Maidonkin voi tosin hakea maatilalta tinkimaitona, ja jos aika sallii, voi leivän leipoa itse. Mahtuisiko takapihalla perunamaa, yrttipenkki, marjapensas tai omenapuu?

Vakuutukset ja lainat

Netissä on jo useita kilpailutussivustoja, joilla voit kilpailuttaa sekä vakuutuksesi että lainasi. Kotivakuutuksen lisäksi tarvitset autovakuutuksen, jos sinulla on auto, ja matkavakuutuksen, jos olet lähdössä reissuun. Lisäksi on niin henkivakuutuksia kuin kissavakuutuksiakin. Tarkasta vakuutusyhtiöiltä saamasi tarjouksen, ja valitse se, missä on paras hinta-laatusuhde (eli paras kattavuus pienimmällä hinnalla). Vakuutusten keskittäminen yhteen firmaan voi tuoda lisäalennuksia, minkä lisäksi saatat olla oikeutettu erilaisiin alennuksiin ammattiliittosi tai muun jäsenyytesi kautta – ota tämä huomioon kilpailuttaessasi vakuutuksia.

Lainojen kilpailuttaminen hoituu jo parissa minuutissa. Tee yksi hakemus lainojen kilpailutussivustolla, ja jää odottamaan rahoituslaitosten yhteydenottoja. Valitse laina, missä on joustavat ehdot ja pienin todellinen vuosikorko. Jos sinulla on antaa lainalle vakuuksia, aloita lainan hakeminen pankista, sillä pankkilaina on usein edullisempaa. Mieti, tarvitsetko koko lainaa, vai voisitko saada rahat kokoon säästämällä.

Sähkölasku ja puhelinoperaattori 

Sähköyhtiön ja puhelinoperaattorinkin voi kilpailuttaa netissä, esimerkiksi osoitteessa kilpailuttaja.fi. Selvitä ensin todellinen kulutuksesi viimeaikaisista laskuistasi, niin osaat valita edullisimman sähkösopimuksen ja liittymän. Puhelinsoittojen sijaan kannattaa suosia ilmaista WhatsApp-palvelua. Puhelinoperaattori Moi tarjoaa nettiliittymiä jo kuuden euron kuukausihintaan, ja sen puhelu- sekä tekstiviestihinnatkin ovat hyvin edullisia. 

Autonhuolto ja polttoaine

Autojerry-palvelun avulla voit kilpailuttaa alueen autohuoltamot ja -korjaamot. Osoitteessa tankille.fi voit selvittää, mistä saat halvinta polttoainetta. Jos mahdollista, suosi jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Jos joudut ajamaan pitkiä matkoja, ota somen kimppakyytiryhmistä kyytiläisiä. Kyytiläisiltä saa sekä seuraa että muutaman euron bensarahaa.

Vaatteet ja elektroniikka

Kun tarvitset uusia vaatteita tai esimerkiksi uuden läppärin, selvitä, missä haluamiasi tuotteita myydään halvimmalla. Tässä sinua auttaa esimerkiksi hintaopas.fi. Vertailemalla hintoja voi säästää kymmeniä tai jopa satoja euroja! Aina kun mahdollista, kannattaa tuotteet ostaa käytettynä. Myös älypuhelimet voi ostaa käytettynä: esimerkiksi Swappie myy käytettyjä ja huollettuja iPhoneja.

Matkailu

Loma

Kun lähdet lomalle, etsi halvin huoneistohotelli, motelli tai vaikkapa kylpylähotelli osoitteessa momondo.fi. Momondo vertailee eri varaussivujen tarjouksia, ja näyttää sinulle halvimman hinnan. Momondon avulla löydät myös halvimmat lennot.

Lentomatkustamista edullisempaa on käyttää junaa tai bussia. Kun varaat kotimaan bussi- ja junaliput ajoissa, saatat päästä viidensadan kilometrinkin matkan vain parilla eurolla. Parhaat bussitarjouksetkin löydät netistä, ja junalippu kannattaa ostaa VR:n verkkosivuilta aseman lipunmyyntipalvelun sijaan. 

Kasinosirut

Kun avaat nettiselaimen, löydät lukemattomia nettikasinoita ja vedonlyöntitoimistoja. On kasinoita joihin ei rekisteröidytä, ja jopa 500 % kasinobonuksia tarjoavia kasinoita. On no sticky -bonuksia, nopeita kotiutuksia, VIP-ohjelmia ja kuuluisia PR-henkilöitä. Valinnan varaa siis riittää. 

Valtaosa kasinopeleistä on puhtaita onnenpelejä, eli voittaminen on kiinni sattumasta. Omia voittomahdollisuuksiaan ei voi parantaa millään strategialla. Urheiluvedonlyönti on poikkeus, sillä syvällinen ymmärrys pelimuodoista, pelaajista ja vedonlyöntikertoimien takana olevasta matematiikasta voi auttaa menestymään vedonlyöjänä. 

Mikään varma tie rikkauksiin ei kuitenkaan ole kyseessä. Vedonlyöntiä tarjoavien yhtiöiden palautusprosentti on aina alle 100, mikä tarkoittaa sitä, että keskimäärin sisään laitetut vedot tuottavat tappiota. Vedonlyöntitoimistojen pyörittäminen on bisnestä, joten ainoa varmasti voittava taho on vedonlyöntitoimisto itse.

Voitollinen vedonlyönti matemaattisesta näkökulmasta

Jos pelaat kolikonheittoa puolisosi kanssa siten, että klaavasta joudut maksamaan euron mutta kruunasta saat euron, ei pelissä ole pidemmän päälle mitään järkeä. Kumpikaan ei pitkässä juoksussa voita, joskaan ei häviäkään. Voiton todennäköisyys on 50 %, ja voiton tulos +1 euro, kun taas tappion todennäköisyys on 50 % ja tappion tulos -1 euro.

Kokonaiskuva saadaan laskemalla pelin odotusarvo, ja jos se on positiivinen, on peli ainakin pitkällä aikavälillä tuottoisa – ja toisin päin. Odotusarvon kaava on seuraava:

tapahtuman todennäköisyys * sen lopputulos + tapahtuman todennäköisyys * sen lopputulos

Huomaa, että tapahtumien todennäköisyyksien summan on oltava 1. Kolikonheittokilpailun odotusarvo on 0, sillä 0,51 + 0,5-1 = 0. Kymmenien tai satojen kolikonheittojen jälkeen kumpikin pelaaja jää omilleen.

Tilanne muuttuu heti, jos sovitaankin niin, että joudut maksamaan klaavasta 1,20 euroa, mutta kruunasta saat yhä euron. 0,51,2 + 0,5-1 = 0,1. Nyt puolisosi saa keskimäärin 0,1 euroa jokaisesta heitosta. Lyhyellä aikavälillä voi esiintyä satunnaisvaihtelua, mutta lukuisien heittojen jälkeen sinä olet häviöllä ja puolisosi voitolla. Esimerkiksi 5000 heiton jälkeen puolisosi olisi luultavasti 500 euroa voitolla (0,1*5000), ja voittosumma olisi peräisin sinun pussistasi.

Puolisosi luultavasti haluaisi jatkaa, sillä hän oli onnistunut löytämään juuri sen asian, mitä harjaantunut vedonlyöjä vetokohteista etsii: positiivisen odotusarvon. Tuolloin riskillä saatava voitto on suurempi, kuin otettu riski.

Ajatellaan urheiluvedonlyöntitilannetta, jolloin pelissä ovat vastakkain Saksa ja Ranska, ja kertoimet ovat 1: 2,10 X: 3,10 2: 2,95. Kertoimet voi muuttaa prosenteiksi kaavalla 1/kerroin*100. Näin ollen Saksa-Ranska-ottelun kertoimet ovat:

1: 48%
X: 32%
2: 34%

Tarkka huomasi heti, että prosentit ovat yhteenlaskettuina 114, ei 100. Tämä selittyy sillä, että vedonlyöntitoimisto ottaa välistä itselleen.
Jos uskot tasapelin mahdollisuuden olevan 40, voit laskea kohteen odotusarvon. Kaikki muut vaihtoehdot (joiden todennäköisyys olisi tuolloin 60 %) johtaisivat häviöön. Vetosi odotusarvo olisi tuolloin: tasapelin todennäköisyys * kerroin * panos + muiden vaihtoehtojen todennäköisyys * häviämäsi summa.

Mikäli panoksesi olisi kymppi, tulos olisi: 0,43,1010 + 0,6*-10 = 2,40. Keskimäärin jäisit siis 2,40 euroa voiton puolelle. Mikäli arvioisit vierasvoiton (minkä kerroin oli 2,95) todennäköisyyden olevan 25 %, voisit laskea kohteen pelaamisen kannattavuuden näin:

0,25102,95 + 0,75*-10€ = -2,635. Kerroin on niin pieni, että sen pelaaminen kannattaa jättää väliin.

Mitä tästä opimme?

Profit, lost and risk

Edellä esitellyistä esimerkeistä opimme sen, että jos arviosi tuloksen todennäköisyydestä on suurempi kuin vedonlyöntitoimiston esittämä arvio, on pelaaminen pitkällä aikavälillä voitollista. Joskus sattuma puuttuu peliin, ja peli päättyy odottamattomaan lopputulokseen. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon se, että vedonlyöntitoimistot kasvattavat arvioimiaan todennäköisyyksiä, ja näin ollen huonontavat kertoimia. Sopivien veikkauskohteiden löytäminen vaatii usein lukuisten vedonlyöntikohteiden tutkimista. Oman pelaamisen kannattavuus kannattaa arvioida pitkällä aikavälillä – ehkä vasta vuoden aikajaksolla selviää, tuottaako hupi voittoa vai tappiota.

Kun opettelet muuttamaan kertoimet prosenteiksi ja käyttämään vedon odotusarvon laskukaavaa, pelaaminen voi osoittautua tuottoisaksikin. Mitä enemmän tiedät lajista ja pelaajista, sen paremmin osaat arvioida tasapelin, kotivoiton tai vierasvoiton todennäköisyyden. Netistä pääset lukemaan vedonlyöntivihjeitä (myös ilmaiseksi), joiden avulla voit syventää tietämystäsi ja ymmärtämystäsi.

Netissä toimiva vedonlyöntitoimisto saattaa tarjota sinulle tervetuliaisbonuksia, eli ilmaisvetoja tai pelirahaa. Bonukset ovat usein nettikasinoiden bonuksia pienempiä, mutta niissä on yleensä kevyemmät kierrätysehdot (esimerkiksi 10-kertainen kierrätysvaatimus 50-kertaisen sijaan).

Teitokonepöytä

Verkkosivut sijaitsevat Internetin palvelinkoneella, josta käyttäjät voivat lukea niitä selainohjelmalla. Selain pyytää sivun palvelimelta käyttäen HTTP-protokollaa. Palvelin vastaa pyyntöön lähettämällä HTML- tai XML-kuvauskielellä koodatun dokumentin, jonka selain muuntaa käyttäjälle näytettävään muotoon.

Verkkosivut sisältävät yleensä hyperlinkkejä, eli viittauksia, toisiin verkkosivuihin. Käyttäjä voi halutessaan valita hyperlinkin selaimessaan jolloin selain siirtyy linkin osoittamalle verkkosivulle. Verkkosivujen välisistä linkeistä muodostuu hyperteksti, joka oli 1990-luvun alussa uusi, mullistava ominaisuus dokumentoinnissa.

Staattiset ja dynaamiset sivut

Verkkosivut jaetaan staattisiin ja dynaamisiin sivuihin. Staattinen sivu on tiedosto palvelinkoneella. Se näkyy selaimella aina samanlaisena ja muuttuu vain, jos tiedostoa muokataan palvelimella.

Dynaaminen sivu luodaan vasta, kun selain sitä pyytää. Selaimen hakupyyntö käynnistää palvelinkoneella toimintoja, joiden tuloksena syntyy uusi verkkosivu. Tällaisella järjestelyllä on kaksi etua. Ensinnäkin verkkosivun sisältö voi riippua hakuajankohdasta, mikä mahdollistaa esimerkiksi kellonajan näyttämisen sivulla tai tietokantahaut käyttäjän antamien parametrien pohjalta. Toiseksi HTML-muotoisen tiedon muodostumismekanismi voidaan piilottaa palvelimelle. Selaimessa ei saa selville, miten dynaaminen tieto on muodostunut.

Lue lisää: https://fi.wikipedia.org/wiki/Verkkosivu

Kävijäseuranta

Kävijäseuranta eli webanalytiikka on verkkosivuston kävijäliikenteen tilastointia ja tutkimista. Kävijäseurannan tuottamaa tietoa hyödynnetään verkkosivujen käytettävyyden ja tuottavuuden kehittämisessä, ja se voi toimia päätöksenteon tukena esimerkiksi markkinointipanostusten kohdennuksen ja painotuksen valitsemisessa.

KPI ja konversio

Verkkopalvelun kehittäminen kävijäseurantaa hyödyntämällä aloitetaan määrittelemällä KPI:t (key performance indicator). KPI-termillä tarkoitetaan kriteereitä, joita päätetään seurata verkkopalvelun kehittymisessä. KPI:t voivat olla yksittäisiä määreitä tai niiden välisiä suhteita. Konversio on tavoite, yleensä jokin käyttäjän suorittama toiminto, johon verkkopalvelun käyttäjä pyritään ohjaamaan ja jolla määritellään verkkosivun konversio. Konversio voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

  • Rekisteröityminen käyttäjäksi
  • Ostoksen suorittaminen verkkokaupassa
  • Viipyminen sivulla yli n minuuttia
  • Yhteydenottopyynnön jättäminen
  • Uutiskirjeen tai RSS-syötteen tilaaminen
  • Tuotekuvaston lataaminen

Käyttäjän suorittaessa jonkin etukäteen tavoitteeksi määritellyn toiminnon, tapahtuu konversio. Osa analytiikkaohjelmistoista antaa mitata konversioprosenttia, eli prosentuaalista osuutta sivuston tavoitteen toteuttavista kävijöistä verrattuna kaikkiin kävijöihin. Tätä prosenttia nostettaessa sivuston tehokkuus kasvaa, kun yhä suurempi osa kävijöistä saadaan toteuttamaan sivustolle asetettuja tavoitteita.

Lue lisää: https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4vij%C3%A4seuranta